1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Jopa Clinic Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Lubicka 53, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000702883, NIP 956-23-28-839 REGON: 36870421000000.
 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pod numerem telefonu 600 100 936 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie powyżej. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Dominika Bartosińska.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji świadczeń zdrowotnych (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO, art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta).
 4. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom:
  1. podmiotom, bez których udzielanie świadczeń jest niemożliwe, tzn. firmom informatycznym oraz firmom serwisowym w zakresie programów komputerowych,
  2. podmiotom i instytucjom określonym przepisami prawa, w szczególności w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta, w szczególności: podmiotom medycznym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej; organom władzy publicznej uprawnionym do pozyskania Twoich danych w związku z prowadzonym postępowaniem oraz innym instytucjom, którym przekazanie danych osobowych przez Administratora wynika z obowiązujących przepisów prawnych.
  3. podmiotom i osobom upoważnionym przez Państwa.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Zebrane dane osobowe będziemy przetwarzać, co do ogólnej zasady przez okres:
  1. 20 lat – prowadzenie i archiwizacja dokumentacji medycznej, od dokonania w niej ostatniego wpisu;
  2. 6 lat – dochodzenie i obrona przed roszczeniami w związku ze zrealizowanymi usługami;
  3. 5 lat – na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, okres liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
  4. 30 dni – w związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym;
 7. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do:
  1. Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. Sprostowania (poprawienia) swoich danych,
  3. Usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  4. Przenoszenia danych.
 8. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Zgodnie z RODO mają Państwo prawo wycofać zgodę na badanie oraz upoważnienie do odbioru Państwa dokumentacji medycznej lub uzyskiwania informacji o Państwa stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Podanie danych jest warunkiem udzielenia świadczeń zdrowotnych. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością udzielenia świadczeń zdrowotnych, chyba że zwłoka w ich udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki.
 11. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.
 12. Państwa dane mogą być przetwarzane ze względu na nasz uzasadniony interes, w związku z art. 6 ust. 1 lit. F RODO, w szczególności w sytuacji:
  1. dochodzenia roszczeń, obronie przed roszczeniami i obsłudze reklamacji,
  2. obsłudze przekazanych zgłoszeń i opinii,
  3. zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, w szczególności poprzez monitoring wizyjny,

Nasza strona www używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza zgodę na ich użycie.